РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Управителни органи

Ръководен орган в състав:

Председател:

Д-р Николай Стоянов-гр. Кюстендил

Зам.-председатели:

1.      Д-р Димитър Димитров-гр. Кюстендил

2.      Д-р Красимир Панчев- гр. Дупница

3.      Д-р Светослав Стоилов-гр. Дупница

Секретар:

Д-р Анна Георгиева-гр. Кюстендил

Членове на УС:

1.      Д-р Борис Дашков- гр. Дупница

2.      Д-р Сеслав Стоянов-гр. Кюстендил

3.      Д-р Живко Неделчев-гр. Кюстендил

4.      Д-р Матей Попниколов-гр. Дупница

Контролна комисия:

Председател:

Д-р Мая Кирилова- гр. Кюстендил

Членове на КК:

1.      Д-р Анабел Стоилова-гр. Дупница

2.      Д-р Васил Брайков-гр. Кюстендил

Комисия по професионална етика:

Председател:

Д-р Методи Попов-гр. Дупница

Членове на КПЕ:

1.      Д-р Алекс Грънчаров-гр. Кюстендил

2.      Д-р Мая Ангелова-гр. Кюстендил

Tagged under: БЛС,