РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Управителни органи Избрана

Управителни органи Управителни органи

Управителен съвет    
Председател:
Д-р Пламен Симеонов - гр. Кюстендил
Зам. Председатели:
1. Д-р Димитър Димитров – гр. Кюстендил
2. Д-р Силвия Стефанова – гр. Дупница
3 Д-р Красимир Панчев– гр. Дупница
Секретар:
Д-р Николай Стоянов – гр. Кюстендил
Членове на УС:
1. Д-р Румен Алексов – гр. Кюстендил
2. Д-р Матей Попниколов– гр. Дупница
3. Д-р Анна Георгиева– гр. Кюстендил
4. Д-р Еделина Здравкова – гр. Кюстендил

Контролна комисия:
Председател: Д-р Искра Соколова – гр. Кюстендил
Членове:
1. Д-р Димитрина Динкова – гр. Дупница
2. Д-р Христо Рачев – гр. Кюстендил
Комисия по професионална етика:
Председател: Д-р Александър Соколов гр. Кюстендил
Членове:
1. Д-р Евгени Попов– гр. Дупница
2. Д-р Христо Спасов гр. Кюстендил
Резерви:
1. Д-р Мила Демиревска– гр. Дупница
2. Д-р Румен Кралев – гр. Дупница