РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

РК на БЛС - Кюстендил - Февруари 2018

Информация за проведено Отчетно-изборно събрание на РЛК-Кюстендил - 14.02.2018г.

Уважаеми колеги,

         Уведомяваме Ви, че на 14.02.2018 г. след проведено Отчетно-изборно събрание на Районна лекарска колегия – Кюстендил, беше избран за председател на УС на РЛК – Кюстендил д-р Красимир Панчев.

         Събранието взе важни решения, касаещи дейността на Районната лекарска колегия – Кюстендил. Протокол от събранието можете да видите тук:

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS